Đề chạm là gì? Cách bắt đề chạm thế nào?

Đề chạm là gì? Cách bắt đề chạm thế nào?